Scoutinggebouw

Scouting gebouw (Oude situatie, vóór de renovatie)

Scouting Maria Goretti is gevestigd in clubgebouw ’t Patronaat, gelegen in het centrum van Pey-Echt. Scouting Maria Goretti heeft hierbij de beschikking over enkele groepslokalen, een grote zaal voor activiteiten (denk aan teamspelen, maar ook aan een carnavalsactiviteit of filmavond), een keukentje, een tweetal toiletten en een groot buitenterrein met mogelijkheden voor kampvuur, kamperen, grote teamspelen en pionieren. Groot voordeel van dit gebouw is dat Scouting Maria Goretti enige gebruiker is. Hierdoor is het mogelijk dat vrijwel alle dagen van de week een speltak in het gebouw actief is en voorbereidingen voor activiteiten of vergaderingen plaatsvinden. Naast de wekelijkse activiteiten worden er regelmatig weekenden georganiseerd voor de jeugdleden, waarbij zij overnachten in het gebouw om te oefenen voor het zomerkamp of andere grote activiteiten ondernemen.

Door diverse omstandigheden is er de afgelopen periode weinig onderhoud verricht aan het Scoutinggebouw, waardoor het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo is sprake van lekkages in het dak, voldoen het sanitair en de keuken niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn de groepslokalen sterk verouderd. Het beeldmateriaal hieronder geeft een indruk over de huidige toestand van het Scoutinggebouw. Het gebouw verkeert momenteel in een dermate slechte staat dat men verwacht binnen enkele jaren de Scoutingactiviteiten te moeten beëindigen indien geen renovatie plaatsvindt. Uitwijken naar een ander gebouw is niet mogelijk gezien de benodigde ruimte voor de activiteiten. Er zijn geen gebouwen in de omgeving die voldoen aan de eisen of voldoende beschikbaar zijn, nog niet gesproken te hebben over de veiligheidseisen waaraan een gebouw dient te voldoen. Bovendien is uitwijken naar een ander gebouw financieel onaantrekkelijk. Gezien de  belangrijke maatschappelijke rol van Scouting Maria Goretti is het noodzakelijk dat zij beschikt over een modern, veilig en duurzaam Scoutinggebouw. Daarom heeft men besloten op korte termijn een grootschalige renovatie van het gebouw uit te voeren.

Zijaanzicht buitenzijde
Achteraanzicht buitenzijde
Verouderd groepslokaal
Lekkages dakconstructie
Verouderde activiteitenzaal
Slijtage vloeren
Verouderd sanitair