Scouting Maria Goretti?

Scouting Maria Goretti Pey-Echt is een bloeiende jeugdvereniging met leden uit de Midden-Limburgse kernen Pey, Schilberg, Slek, Hingen, Echt en Sint-Joost. Scouting Maria Goretti werd opgericht in 1946 en bestaat momenteel uit circa 160 leden, waaronder zo’n 30 actieve vrijwilligers. Momenteel zijn er 10 speltakken die naast wekelijkse opkomsten ook nog diverse andere activiteiten ondernemen.

De wekelijkse opkomsten worden gevuld met activiteiten die variëren van sport en spel (zoals teamspelen en bosspellen) tot uitdagende scoutingtechnieken (kampvuur maken, koken in de natuur, pionieren en kaart en kompas) en van expressie (toneel spelen, muziek maken en knutselen) tot natuur (survival, kennis van planten, dieren en milieu) en maatschappelijke contacten (kennis maken met andere culturen, leggen van internationale contacten). Tijdens deze opkomsten leren de jeugdleden samen te spelen, hun sociale vaardigheden te verbeteren en ontwikkelen ze kennis over natuur, maatschappij en techniek.

Naast de wekelijks opkomsten organiseert Scouting Maria Goretti speltakoverstijgende activiteiten zoals een sinterklaasviering en een carnavalsactiviteit. Verder organiseert elke speltak jaarlijks een weekend en een zomerkamp waarbij ook weer de typische scoutingactiviteiten plaatsvinden. Ook worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor familie en andere belangstellenden, denk hierbij aan de Herderstocht vlak voor Kerstmis, de Maria Goretti activiteit als seizoensafsluiting en het JOTA/JOTI weekend waarbij internationale contacten worden gelegd middels zendapparatuur. Hierdoor nemen jaarlijks honderden familieleden en vrienden uit de regio deel aan deze activiteiten van Scouting Maria Goretti. Mede hierdoor heeft Scouting Maria Goretti zich inmiddels ontwikkeld tot een bekende vereniging die diepgeworteld is in de lokale samenleving.

Scouting Maria Goretti heeft als doelstelling een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan de jongeren uit de regio, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Hier leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Door het openbare karakter en de relatief lage contributie is Scouting Maria Goretti toegankelijk voor een grote groep jongeren. Scouting Maria Goretti onderscheidt zich van andere lokale jeugdverenigingen door verplichte trainingen en workshops voor alle leidinggevenden en een overkoepelende organisatie in de vorm van Scouting Nederland, die uitgebreide ondersteuning biedt op het gebied van organisatiestructuren, spelvisies en landelijke activiteiten. Tevens biedt Scouting Maria Goretti jaarlijks enkele middelbare scholieren en studenten een stageplek om zich zo verder te kunnen ontwikkelen. Speciale aandacht is er voor jeugdleden met een beperking, zoals een autismespectrumstoornis of ADHD, waardoor ook deze kinderen kunnen spelen met kinderen zonder beperkingen. Kortom, Scouting Maria Goretti speelt een belangrijke maatschappelijke rol bij de vrijtijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling van jongeren uit de regio.