Renovatieproject

Renovatieproject, het plan

Het project betreft een grootschalige renovatie van Scoutinggebouw ’t Patronaat. Vanwege de omvang van het project is er voor gekozen dit op te delen in een aantal kleinere deelprojecten, die achtereenvolgend zullen worden uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van diverse deelprojecten.

 1. Nieuw dak en aanbouw
  Momenteel beschikt het gebouw over een sterk verouderde dakconstructie, waarbij de laatste jaren toenemend problemen zijn met lekkages). Aangezien reparatie niet meer mogelijk is, is het plan de volledige dakconstructie te verwijderen en te vervangen door een nieuwe constructie die bestaat uit duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen.
  In verband met een groeiend ledenaantal en het verdwijnen van een groepslokaal door de uitbreiding van het sanitair en de kookinstructieruimte (zie punt 3 en 4) zal een extra groepslokaal worden gerealiseerd op de eerste etage. Deze ruimte zal gelijktijdig met het aanpassen van de dakconstructie worden aangebouwd en zal een open karakter hebben met uitzicht op het buitenterrein. 
 2. Restauratie en thematiseren groepslokalen en spelruimte
  Momenteel beschikt het gebouw over een tweetal groepslokalen en een grote spelruimte/activiteitenzaal. Deze ruimtes zijn op een aantal vlakken aan renovatie toe. Zo is de vloer van de grote spelruimte vochtig t.g.v. slechte isolatie en zijn de vloeren in de groepslokalen volledig versleten. Bij het renovatieproject zullen deze vloeren dan ook vervangen worden door duurzame, kindveilige vloeren, speciaal gericht op het gebruik bij spelactiviteiten. Daarnaast zijn een aantal deuren en kozijnen aan vervanging toe en voldoet een aantal van toegangsdeuren niet aan de huidige brandveiligheidseisen. Verder zullen deze ruimtes een algehele opknapbeurt krijgen, waarbij alles opnieuw wordt geschilderd, de elektra zal worden aangepast en elke ruimte kindvriendelijker wordt gemaakt. De twee groepslokalen zullen opnieuw worden ingericht, specifiek gericht op haar belangrijkste gebruikers, namelijk de jeugdleden. De bedoeling is dat deze ruimtes worden ingericht naar de thema’s van de verschillende speltakken. Zo zal in één ruimte het thema van de Bevers (de jongste speltak) terugkomen: het denkbeeldige dorp Hotsjietonia. Aan de hand van de verschillende bewoners van dit dorp (vaak gespeeld door een figurant) die elk hun eigen specifieke interesses en activiteiten hebben, maken de kinderen elke week kennis met een andere Scoutingactiviteit. Een andere ruimte zal worden ingericht naar het thema van de Welpen: de Jungle (naar het Junglebook van Rudyard Kipling), waarin de kinderen aan de hand van de diverse junglebewoners allerlei Scoutingactiviteiten doen. In beide ruimtes zullen muurschilderingen en andere aankleding komen met belangrijke elementen uit bovengenoemde thema’s om zo de beleving van de jeugdleden m.b.t. deze thema’s te vergroten. Het doel is om hierbij het meubilair (tafels, stoelen en kasten) zoveel mogelijk aan te passen aan de rest van de ruimte, om zo tot een tweetal mooie themaruimtes te komen die de fantasie van de jeugdleden prikkelt.
 3. Sanitair
  Momenteel beschikt het gebouw over één gecombineerd douche/toilet en één separaat toilet, welke beide sterk verouderd zijn. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de moderne tijd zal de huidige toiletruimte volledig verdwijnen om plaats te maken voor een tweetal sanitaire ruimtes (een dames- en een herenruimte) met in totaal 6 toiletten, 2 douches en een aantal wastafels met spiegel. Hierdoor ontstaat niet alleen een moderne, hygiënische toiletruimte met voldoende capaciteit voor de wekelijkse opkomsten, maar zal dit ook toereikend zijn voor grote familieactiviteiten en jeugdweekenden.
 4. Kookinstructieruimte
  Momenteel beschikt het gebouw over een kleine, sterk verouderd keukentje met een zeer beperkte capaciteit. De keuken zal verplaatst worden naar één van de groepslokalen, waardoor een grote multifunctionele kookinstructieruimte ontstaat, waar de jeugdleden zelf kunnen leren koken en waar tijdens een kampen voor grote groepen eten kan worden bereid. Uiteraard zal bij de inrichting van deze ruimte sterk rekening worden gehouden met de hygiënische omstandigheden en de veiligheid van de kinderen.
 5. Materiaalopslag
  Momenteel beschikt het gebouw over een kleine zolder die dient als materiaalopslag (denk aan materialen voor zomerkampen zoals tenten, kooktoestellen, pioniertouwen, olielampen etc.). De capaciteit van deze zolder is niet meer toereikend. Bovendien is deze zolder slechts toegankelijk via een smalle, onveilige vlizotrap. Het plan is om de materiaalopslag voor een groot deel te verplaatsen naar het buitenterrein, waar een drietal verwarmde opslagcontainers zullen worden geplaatst. De huidige zolder zal naast een nieuw dak (zie punt 1) ook een vaste trap krijgen, waardoor deze eenvoudig en veilig bereikbaar is. Indien nodig kan deze zolder hierdoor in de toekomst relatief eenvoudig worden uitgebreid tot een extra groepslokaal.
 6. Buitenterrein (voltooid)
  Dit deelproject functioneerde als ‘pilot-project’ voor de grote renovatie en is inmiddels voltooid. Dankzij de inzet van diverse vrijwilligers en geldinzamelacties door de jeugdleden en hun ouders zijn een grote kampvuurplaats (met circa 80 zitplaatsen), een nieuwe houtopslagplaats en een vlaggenmast gerealiseerd. Daarnaast is de opslag van pionierhout verbeterd , is er een veilige opslagplaats voor gasflessen aangelegd en is de verlichting en elektriciteitsvoorziening verbeterd. Zoals gezegd diende dit project met succes als ‘pilot-project’ voor het grote renovatieproject en is dit project reeds voltooid. Wel zullen op het buitenterrein nog een drietal opslagcontainers worden geplaatst om te zorgen voor een veilige en goed toegankelijke opslag van materialen. Tussen deze opslagcontainers zal middels een zeil een overkapping worden aangelegd, waardoor een beschutte/droge plek in de buitenlucht ontstaat die gebruikt kan worden bij de diverse activiteiten.

Met de  aanpak van deze specifieke deelprojecten zullen er een aantal overkoepelende belangen/ belangrijke punten worden gerealiseerd. De volgende onderdelen van het renovatieplan zullen betrekking hebben op verschillende ruimtes:

 1. Duurzaamheid
  Bij het hele project zal rekening worden gehouden met energieverbruik en duurzaamheid. Zo zal onder andere de verwarmingsinstallatie gemoderniseerd worden door op enkele plaatsen radiatoren te vervangen door een luchtverwarmingsinstallatie. Enerzijds zal dit leiden tot een veiligere speelruimte (met de huidige radiatoren is een grotere kans op een ongeval tijdens speltactiviteiten) en anderzijds tot een afname in de energieverbruik doordat deze installatie slechts kortdurend hoeft te verwarmen om het gebouw op een adequate temperatuur te brengen. Het energieverbruik zal verder worden teruggedrongen door de aanleg van een kleine hal bij hoofdingang, waardoor het verlies van warmte bij het openen van de deur wordt teruggedrongen. Daarnaast zullen de ruimtes beter geïsoleerd worden. Bij elke onderdeel van de renovatie wordt kritisch gekeken naar de duurzaamheid van de materiaalkeuze, zodat het gebouw decennia lang met beperkt onderhoud gebruikt kan worden.
 2. Veiligheid
  In verband met de brandveiligheid zullen een aantal deuren worden vervangen door deuren met een brandvertragende werking. Tevens zal het aantal vluchtwegen worden uitgebreid (onder andere in activiteitenzaal zal een extra uitgang aangelegd worden). Daarnaast zal bij elk van de deelprojecten sterk rekening gehouden met de kindveiligheid, zoals het vermijden van gevaarlijke situaties (denk aan radiatoren in de activiteitenzaal) en het gebruik van schokabsorberende materialen zodat de jeugdleden op een veilige manier aan Scoutingactiviteiten kunnen deelnemen. Verder zal de elektra worden aangepast aan de huidige veiligheidseisen.
 3. Uitstraling
  Behoudens verbetering van de functionele mogelijkheden van het gebouw zal ook de uitstraling van het gebouw verbeterd worden. Zo zal de inrichting van het gebouw meer gericht zijn op de jeugdleden, waarbij gebruik zal worden gemaakt van thematische aankleding van de ruimtes met als doel de beleving  en creativiteit van de jeugdleden te verbeteren. Daarnaast zal er ook voor worden gezorgd dat de buitenzijde van het gebouw een positieve uitstraling heeft.

Impressie buitenzijde na renovatie dakconstructie en aanbouw nieuwe groepsruimte op eerste verdieping.

Impressie ruimtes met vernieuwd meubilair:

Zijaanzicht