Geschiedenis

Onze groep is in 1946 opgericht door Pastor Cramer. Groepsbijeenkomsten vinden plaats in een zaaltje van de kleuterschool. De groep was toen bekend als gidsengroep en bood enkel plaats aan meisjes. In die tijd bestonden alleen groepen voor jongens of meisjes, protestantse, katholieke of anders gezinden. Gemengde groepen zoals we ze nu kennen waren toen ondenkbaar.

De gidsen krijgen in 1950 een eigen gebouw achter het jongenspatronaat. In 1971 viert de groep haar zilveren jubileum.

In 1973 werd de landelijke Scouting opgericht uit de Verkennerij en de Padvinderij. Vanaf dat moment heet onze groep Scouting Maria Goretti maar heeft nog steeds alleen meisjes als leden en heeft een sterke Rooms-katholieke signatuur. De groep bestaat uit een kaboutergroep, meisjes van 7 tot 10 jaar en een gidsengroep met meisjes van 10 tot 14 jaar. Op dat moment heeft Scouting Maria Goretti ongeveer 30 jeugdleden.

In 1979 wordt door Pastor Alofs het initiatief genomen tot het oprichten van de jongenstak. Hiervoor wordt Jac Hees benaderd die vroeger jeugdlid was bij de Padvindersgroep in Echt. De meisjes groepen hielden zich voornamelijk bezig met knutsel programma’s. Van het autentieke Scouting spel was weinig overgebleven. Tijdens de oprichting van de jongenstak werden tevens de echte Scouting programma’s weer ingevoerd bij de meisjes groepen. Veel leiders en leidster waren hier enthousiast over maar enkele stapten ook op.

Er werd gestart met een welpengroep voor jongens van 8 tot 10 jaar. De welpengroep bestond de eerste jaren uit circa 20 leden. Toen enkele leden van de welpengroep 11 jaar waren werd in 1980 de verkennergroep opgericht. Vanaf dat moment biedt Scouting Maria Goretti plaats aan jongens en meisjes van 7 tot 14 jaar. De groep telt op dat moment ongeveer honderd leden.

Door de grote toename van het aantal leden wordt de huisvesting ook erg krap. Er worden acties gedaan, fondsen aangeschreven en subsidies verworven voor een verbouwing van het clubgebouw ’het meisjes Patronaat’. Met name door de inzet van Bair Beckers lukt het de groep om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen voor het realiseren van de verbouwing. In 1985 wordt door ouders, leiding en bestuur het clubgebouw uitgebreid met een staflokaal, keuken en WC/Douche/waslokaal. De bestaande bouw wordt verdeeld in 2 lokalen en een grote zaal.

Als in 1983 een aantal leden te oud worden voor de bestaande speltakken wordt een nieuwe speltak aan de groep toegevoegd. Vanaf dat moment bestaat de sherpagroep voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Een jaar later wordt voor jongens van 14 tot 18 jaar de rowangroep opgericht.

Scouting Nederland introduceert de beverspeltak. Een gemengde groep voor jongens en meisjes van 5 en 6 jaar. Bij Scouting Pey start in 1986 de eerste bevergroep.

Ook in 1987 zijn er weer leden te oud voor de oudste speltakken en wordt weer een nieuwe speltak aan de groep toegevoegd. De Pivogroep, een gemengde groep voor leden van 17 tot 23 jaar, start dat jaar met ongeveer 15 jongens en meisjes.

In 1995 vond in Nederland de Wereld Jamboree plaats waar in de media veel aandacht voor was. Dit resulteerde landelijk in een groep van het aantal leden.

Bij Scouting Maria Goretti groeide het ledenaantal in deze jaren tor 165. Alle speltakken zaten vol en er moest met wachtlijsten gewerkt worden. De kabouter en welpen groep zaten helemaal vol met nog een groot aantal aanmeldingen in deze leeftijdscategorie bood ruimte om wederom een nieuwe speltak op te richten. In 1992 werd de Esta-groep opgericht, een gemengde speltak voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot 10 jaar.

Het aantal jeugdleden dat de groep kon plaatsen was in deze jaren sterk afhankelijk van de hoeveelheid leiding. Er was een belangrijke taak weggelegd voor de groepsbegeleiders om leiding te behouden en te werven. In deze functie heeft Ria Hees zich verdienstelijk gemaakt om heel veel nieuwe leiding uit eigen kweek binnen de teams te kunnen plaatsen en vele jaren te behouden. Scouting Maria Goretti kende een leiding verloop dat veel lager lag dan het landelijk gemiddelde.

Het grote aantal leden binnen de kabouter, welpen en Esta groep is met de jaren geleidelijk doorgeschoven naar de gidsen en verkenners groep waarna de noodzaak van de Esta groep verdween en deze opgeheven is. De speltakken zitten echter nog steeds vol en ieder jaar moet er met wachtlijsten gewerkt worden omdat het aanbod jeugdleden groter blijft dan het aantal dat geplaatst kan worden. Leidingwerven en behouden is een jaarlijks terugkerend thema. De groep telt in deze tijd ongeveer 150 leden.

In het jaar 2000 werd de POL speltak opgericht. POL staat voor Peyer Oud Leiding bood plaats aan mensen die als leiding stopte maar zich toch nog verdienstelijk wilden maken voor de groep. Pol bestond de eerste jaren uit ca. 8 personen. Deze mensen verzorgen activiteiten voor de hele groep en doen daarnaast activiteiten met hun eigen POL groep. Landelijk bestond deze speltak in het begin nog niet. Nu kent Scouting Nederland de Plusscouts en valt de POL groep ook in deze categorie. In 2008 kende de pol groep een explosieve groei en steeg het aantal leden naar 26.

Vandaag de dag biedt Scouting Maria Goretti plaats aan jeugdleden van 5 tot 23 jaar en vrijwilligers vanaf 17 jaar voor diverse functies. Het ledenaantal bedraagt ongeveer 150.